Daily Archives: 02/04/2011

Di sản


Mỗi lần vào bảo tàng lại thấy bâng khuâng. Những giá trị dù là vật chất, được giữ  gìn, bảo quản thật kỳ công, còn mãi đến bao giờ không biết.

Phòng tranh trong bảo tàng Louvre- Paris, 8.2010

Cách sắp xếp trong bảo tàng cũng được thiết kế và thực hiện để có thể nổi bật được ý tưởng.

Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Ảnh, Châu Âu, Cuộc sống | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.